Uplikes.net

      รับเพิ่มไลค์แฟนเพจ รับเพิ่มผู้ติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัว คนไทยล้วน มีตัวตนมีการใช้งานจริง บริการของเรามีคุณภาพ ราคาถูก บริการดีสะดวก รวดเร็ว

ขั้นตอนการใช้บริการ เพิ่มไลค์แฟนเพจ

1 : ส่งข้อมูล ความต้องการ

- ลูกค้าแจ้งแพ็กเกจที่ต้องการ

- ทีมงานแจ้งรายละเอียดของงานให้กับลูกค้าทราบ

- ทีมงานแจ้งราคากลับไปยังลูกค้า

- ชำระเงินค่าบริการพร้อมแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

2 : เริ่มดำเนินงาน และส่งงาน

- ลูกค้าส่งลิงค์หรือชื่อแฟนเพจที่ต้องการเพิ่มไลค์ให้ทีมงาน

- ทีมงานดำเนินการเพิ่มไลค์จนครบตามแพ็กเกจที่เลือก

- ตรวจสอบความเรียบร้อย

- จบขั้นตอนการใช้บริการ

บริการของเรา

รับเพิ่มผู้ติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัว คนไทยล้วน

- ผู้ติดตามเป็นคนไทยล้วน มีตัวตนมีการใช้งานจริง

- ปลอดภัย ไม่ต้องใช้รหัส 

- ไม่ใช่บอท ไม่ใช่การแลกหรือปั้มผู้ติดตาม

- ราคาถูกสุดๆ ได้งานคุณภาพ

แพ็กเกจเพิ่มผู้ติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัว

- 1000 ผู้ติดตาม ราคา 450 บาท

- 2000 ผู้ติดตาม ราคา 890 บาท

- 3000 ผู้ติดตาม ราคา 1300 บาท

- 4000 ผู้ติดตาม ราคา 1700 บาท

- 5000 ผู้ติดตาม ราคา 2100 บาท

- 10000 ผู้ติดตาม ราคา 4000 บาท

- ต้องการมากกว่า 10000 ผู้ติดตาม สามารถติดต่อได้เลยครับ

รับเพิ่มไลค์แฟนเพจ คนไทยล้วน

- ได้ทั้งไลค์และผู้ติดตามแฟนเพจ

- ไลค์คนไทย มีตัวตน

- ยอดไลค์ไม่ลด

- ปลอดภัย ไม่ต้องใช้รหัส ไม่ต้องตั้งเป็นแอดมิน

- ราคาถูกที่สุดในประเทศ

แพ็กเกจเพิ่มไลค์แฟนเพจ

- 1000 ไลค์ ราคา 450 บาท

- 2000 ไลค์ ราคา 890 บาท

- 3000 ไลค์ ราคา 1300 บาท

- 4000 ไลค์ ราคา 1700 บาท

- 5000 ไลค์ ราคา 2100 บาท

- 10000 ไลค์ ราคา 4000 บาท 

- ต้องการมากกว่า 10000 ไลค์ สามารถติดต่อได้เลยครับ

รีวิวจากผู้ใช้

Uplikes.net

MADE IN THAILAND

รับเพิ่มไลค์แฟนเพจ เพิ่มผู้ติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัว ปั้มไลค์แฟนเพจ รับกดไลค์เพจ เพิ่ม like fanpage facebook

ขั้นตอนการให้บริการ

ส่งข้อมูล ความต้องการ

- ลูกค้าแจ้งแพ็กเกจที่ต้องการ

- ทีมงานแจ้งรายละเอียดของงานให้กับลูกค้าทราบ

- ทีมงานแจ้งราคากลับไปยังลูกค้า

- ชำระเงินค่าบริการพร้อมแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

เริ่มดำเนินงาน และส่งงาน

- ลูกค้าส่งลิงค์หรือชื่อแฟนเพจที่ต้องการเพิ่มไลค์ให้ทีมงาน

- ทีมงานดำเนินการเพิ่มไลค์จนครบตามแพ็กเกจที่เลือก

- ตรวจสอบความเรียบร้อย

- จบขั้นตอนการใช้บริการ

Copyright © 2018 Uplikes.net all right are reserved. developer สงวนลิขสิทธิ์